Razítko se státním znakem

Razítko se státním znakem musí splňovat zákonné podmínky, průměr otisku může být 20, 25 nebo 36 mm. Malý státní znak je vyobrazen uprostřed a na razítku je uvedena osoba, která ho používá, případně její sídlo. V případě, že vlastní více razítek se státním znakem, musí razítko obsahovat pořadové číslo. Otisk razítka se státním znakem je jednobarevný.

Razítka se státním znakem Vám vyrobíme po dodání osvědčení nebo dokladů opravňujících Vás k používání těchto razítek.

Razítko pro soudního znalce - jméno a příjmení soudního znalce, akademický nebo vědecko-pedagogický titul či vědecká hodnost, obor, odvětví, pro které je zapsán v seznamu soudních znalců, státní znak uprostřed, text je vytvořen v kruhu po obvodu. Grafickou podobu vydává příslušný Krajský soud.

Razítko pro soudního tlumočníka - jméno a příjmení soudního tlumočníka, akademický nebo vědecko-pedagogický titul, vědecká hodnost, jazyk nebo jazyky, pro které je zapsán v seznamu soudních tlumočníků. Grafickou podobu vydává příslušný Krajský soud, v jehož seznamu je soudní tlumočník - překladatel zapsán.

Razítko pro soudního exekutora - jméno a příjmení, titul, označení "soudní exekutor", jeho sídlo. Grafickou podobu může vytvořit Exekutorská komora České republiky. Otisk je v modré nebo fialové barvě.

Úřední razítko pro školu - kulaté razítko se státním znakem pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku podle školského zákona. Samobarvící kulaté razítko s průměrem otisku 36 mm s malým státním znakem uprostřed kruhu a pod ním pořadové číslo. Po obvodu kruhu vyobrazen název školského zařízení s jeho sídlem.

Razítko pro notáře - jméno a příjmení, akademický titul a místo působení po obvodu kruhu, uprostřed malý státní znak a pod ním pořadové číslo. Otisk razítka pro notáře je zhotovem v modré nebo fialové barvě.


Výroba razítek Praha 5